TIETOSUOJASELOSTE

Pvm:   23.5.2018

 

Viite:   EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

 

Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Huiluseura ry          

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

 

Nimi: Tiina Rantala

 

Sähköposti: tiina.rantala@kirkkonummi.fi

 

Rekisterin nimi

           

            Jäsenrekisteri

 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

 

            Yhdistyksen sisäinen viestintä

 

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • nimi
  • osoite
  • syntymäaika
  • huoltajan nimi
  • sähköpostiosoite

 

Tietojen säilytysaika

 

            Tiedot säilytetään kolme vuotta.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

            Tiedot saadaan ainoastaan jäsenen omalla ilmoituksella.  

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

            Tietoja pääsee käsittelemään yhdistyksen johtokunta.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

 

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

 

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

Valitusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.